Τ

Το ιατρικό οξυγόνο χρησιμοποιείτε παραδοσιακά με φιάλες διαφόρων μεγεθών, χωρητικότητας από 5 λίτρα έως και 50 λίτρα, για την υποστήριξη της πνευμονικής λειτουργίας, προς εξυπηρέτηση τόσο επαγγελματιών υγείας όσο και ιδιωτών – ασθενών.