Η

Η διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής πραγματοποιείτε το 10ο έτος της ζωής του κάθε πυροσβεστήρα. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ελέγχεται η αντοχή  της φιάλης του πυροσβεστήρα υδροστατικά. Το δοχείο γεμίζει με νερό υπό πίεση και φτάνει σε όρια τα οποία μας επιτρέπουν να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο πυροσβεστήρας είναι ασφαλής για τον χρήστη του.