Ε

Είναι η ετήσια διαδικασία κατά την οποία ο πυροσβεστήρας κατά κύριο λόγο, αλλά και ο υπόλοιπος πυροσβεστικός εξοπλισμός  ελέγχονται και διαπιστώνεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του.

Στην διαδικασία της συντήρησης ο αρμόδιος τεχνικός αφού ελέγξει τα διάφορα εξαρτήματα του κλείστρου αλλά και του κατασβεστικού υλικού προκειμένου αυτό να είναι πάντα έτοιμο για χρήση, βεβαιώνεται ότι η φιάλη του πυροσβεστήρα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι ασφαλής η χρήση του. Τέλος, τοποθετείτε στο σώμα του πυροσβεστήρα  πινακίδα ελέγχου που καταδεικνύει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και τις εργασίες που προβλέπονται  να γίνουν στον επόμενο περιοδικό έλεγχο.