Τ

Το οξυγόνο, [Ο2], είναι άχρωμο, άοσμο , άγευστο , αέριο χημικό στοιχείο που, αν και μη έφλεκτο, η παρουσία του είναι απαραίτητη για την καύση . Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση, σε μεγέθη που ποικίλουν από 5 λίτρα έως και 50 λίτρα καθώς και σε συστοιχίες 9 και 12 φιαλών, ενώ οι συνήθεις χρήσεις του αφορούν την επίτευξη μεγάλων θερμοκρασιών, με καύση σε ειδικές συσκευές μείγματος οξυγόνου με υδρογόνο ή ασετυλίνη. Οι ψηλές αυτές θερμοκρασίες βρίσκουν εφαρμογή στη συγκόλληση, κοπή και τήξη των μετάλλων.