Η

Η χρήση βιομηχανικών αερίων στην βιομηχανία τροφίμων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες στους οποίους βασίζεται η ποιότητα και διαχείριση των φυσικών ιδιοτήτων των τροφίμων. Η χρήση αερίων και μειγμάτων τους παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της γεύσης, του χρώματος και του αρώματος αλλά και για να μην σχηματιστούν και αναπτυχθούν ανεπιθύμητοι μικροοργανισμοί, βακτηρίδια και γενικώς μικροβιακό φορτίο.

Τα κύρια αέρια που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές Συσκευασίας Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας είναι το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), το Άζωτο (Ν2) και το Οξυγόνο (Ο2). Κατά την επιλογή του αερίου ή του συνδυασμού αερίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των αερίων και η αλληλεπίδραση τους  με τα συστατικά των τροφίμων, π.χ η διαλυτότητά τους στα συγκεκριμένα τρόφιμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε τις ανάγκες της παραγωγής σας και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο μείγμα αερίων.