Σ

Συσκευή ρύθμισης παροχής οξυγόνου σε ασθενείς  σε καθορισμένη δοσολογία που μετρείται σε λίτρα ανά λεπτό. σε φιάλες ιατρικού οξυγόνου. Συμβατό με φιάλες ιατρικού οξυγόνου χωρητικότητας  5-50 λίτρων.

Έχει κλίμακα ρύθμισης παροχής οξυγόνου από 1-15 lt/λεπτό και έξοδο κατάλληλη για τοποθέτηση υγραντήρα.