Ο

Ο πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πυρκαγιές εκτός από τις πυρκαγιές αερίων. Λειτουργεί με βάση την αρχή ότι το διοξείδιο του άνθρακα εκτοπίζει το οξυγόνο. Επειδή δεν αφήνει κατάλοιπα  είναι ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε ευαίσθητα μηχανήματα και σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Διατίθενται σε φιάλη 2kg και 5kg.