Ο

Οι πυροσβεστήρες αφρού  είναι δραστικοί, όχι μόνο σε πυρκαγιές που περιλαμβάνουν στέρεα υλικά (ξύλα, χαρτί, υφάσματα, πλαστικά), αλλά ιδιαίτερα σε πυρκαγιές που περιλαμβάνουν εύφλεκτα υγρά (βιομηχανικά λιπαντικά, καύσιμα, χρώματα) .

Ο αφρός έχοντας σαν βάση το νερό είναι κατάλληλος για τις  παραπάνω κατηγορίες πυρκαγιών λόγω της φυσικής ροής του νερού η οποία μπορεί να εισχωρήσει βαθειά στην μάζα και να κατασβέσει και στο εσωτερικό.

Διατίθενται σε φιάλη 6lt και 9lt.