Η

Η ασετυλίνη (ακετυλένιο, C2Η2) είναι αέριο, το οποίο παράγεται από το ανθρακασβέστιο όταν αυτό αντιδράσει µε νερό. Για την καύση της ασετυλίνης και την παραγωγή φλόγας που πυρώνει και λιώνει τα προς κόλληση και συγκόλληση μέταλλα, απαιτείται καθαρό οξυγόνο. Η ασετυλίνη έχει µεγάλη θερµογόνο δύναµη (περίπου 13000kcal/m³ στην ατµοσφαιρική πίεση) και καίγεται ταχύτατα, φτάνοντας µέχρι και τους 3500°C. Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση, σε μεγέθη που ποικίλουν από 10 λίτρα έως και 50 λίτρα.