Τ

Το Αργόν είναι ευγενές αέριο, άχρωμο, άοσμο χωρίς γεύση, μη τοξικό. Χρησιμοποιείται στις συγκολλήσεις των μετάλων με μηχανές MIG/MAG με συνήθη χρήση στις inox επιφάνειες. Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση, σε μεγέθη που ποικίλουν από 5 λίτρα έως και 50 λίτρα.