Η

Η διαδικασία της αναγόμωσης πραγματοποιείτε κάθε 5 έτη. Κατά την διαδικασία αυτή ο πυροσβεστήρας αφού ανοιχτεί  και ελεγχθεί το κλείστρο και τα  διάφορα εξαρτήματα του, αντικαθίσταται  ότι κριθεί απαραίτητο συμπεριλαμβανομένου και του κατασβεστικού υλικού του  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ .

Τότε τοποθετείτε στο σώμα του πυροσβεστήρα πινακίδα ελέγχου που καταδεικνύει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και τις εργασίες που προβλέπονται  να γίνουν στον επόμενο περιοδικό έλεγχο και ειδική σήμανση που καταδεικνύει το έτος αναγόμωσης, σήμανση που τον ακολουθεί για τα επόμενα 5 έτη της ζωής του.