Τ

Το υψηλού βαθμού καθαρότητας ‘Ηλιον (He 5.0) χρησιμοποιείται ευρέως για αέρια χρωματογραφία, φασματομετρία  μάζας και ειδικές εργαστηριακές έρευνες όπου είναι απαραίτητη η χρήση αερίων Υψηλής καθαρότητας Χρησιμοποιείται επίσης για μετεωρολογικά μπαλόνια και αερόστατα.

Διατίθενται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση χωρητικότητας 50lt και 40lt.