Τ

Το Άζωτο υψηλής καθαρότητας (N2 5.0) είναι άχρωμο, μη εύφλεκτο αέριο υψηλής πίεσης. Δρα ως ένα απλό ασφυξιογόνο μετατοπίζοντας τον αέρα

Χρησιμοποιείται ως μεταφέρων αέριο  στην αέρια χρωματογραφία,  ως αέριο μηδενισμού για αναλυτικές εφαρμογές, ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αδρανές αέριο σε χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση χωρητικότητας 50lt και 40lt.